3791_hovden-golfbane_020_1

Hovden GK

Vi ser på Ørnefjell Golfbane som en  vakker, spennende og utfordrende bane. 

Den regnes for å være vanskelig skal man tro de som har prøvd den. Smale fairways, raske greener og mye vann i spill kan gjøre runden litt krevende, men desto mer gøy når du har dagen :)

Uansett  hvordan man spiller  er naturen, utsikten, dyrelivet, stillheten og kvalitetstiden man opplever gjennom en runde verdt turen i seg selv. God fornøyelse og hjertelig velkommen til oss.

Golfhistorikk Hovden Golfklubb

Allerede i forbindelse med kraftutbygging i Bykle kommune og bygging av Vatnedalsdammen på begynnelsen av 1980 tallet ble ideen om bygging av en golfbane sådd. På Ørnefjellsmoen ble det tatt ut filtermasse/grus til dammen, og ved dandering av området var det noen som så mulighet for en golfbane. Det ble også utarbeidet en plan for en 18 hulls bane, men denne ble ikke realisert.

I august år 2000 ble det innkalt til et interessemøte vedrørende ev bygging av golfbane og etablering av en golfklubb. Ca 20 personer møtte på Furumo kafe, og det ble valgt et interimsstyre som skulle jobbe videre og planlegge dette.

28.september 2000 ble det avholdt et stiftelsesmøte på Hovdestøylen hotell, og det møtte 25 personer. Hovden Golfklubb ble da formelt stiftet, og det første styret valgt. Styret var:

Tom Kvinlog (leder), Reidar Ove Mork (nestleder), Unn Hovden, Carl Otto Schiørn, Ann Ebeltoft samt Berit Bakken og Geir Bakken fra grunneierne.

I oktober 2000 ble Sørlandskonsult engasjert til å utforme en søknad til Bykle kommune om å få regulert området på Ørnefjellmoen til golfbane, og parallelt med dette tegnet Tom Kvinlog en bane på området. Grunneierne var også positive til tiltaket. 21.november 2000 ble søknaden sendt til Bykle kommune, og den ble førstegangsbehandlet i Planutvalget 4. desember 2000 med enstemmig positivt vedtak og oversendt til kommunestyret.  14.desember 2000 vedtok kommunestyret at planen kunne sendes ut på høring. Allerede dagen etter, 15.desember 2000 ble den annonsert i Fædrelandsvennen, og nødvendige etater og høringsinstanser tilskrevet.

Dermed var den formelle prosessen i gang, men det ble jobbet videre med å klargjøre for bygging av bane. Firmaet Hindhammer AS ble engasjert til å masseberegne, finne jordblandinger og utforme anbudsdokumenter slik at dette var klart til en forhåpentligvis endelig godkjenning i Bykle kommunestyre forelå. Styret i Hovden Golfklubb fikk også på plass en finansiering på bygging av banen. Egenandelen ble finansiert ved å selge spillerandeler til banen, og ca 10 % av kommunens vel 900 innbyggere kjøpte andel til 5000 kr. pr stk. Etter hvert ble det fritt salg av spilleandeler, og både kommunen og næringslivet samt flere hytteeiere bidro med tilskudd og kjøp av spilleandeler. Totalt er det blitt solgt spilleandeler for ca 2 mill kroner.

2. april 2001 gjorde Bykle kommunestyre det endelige godkjenningsvedtaket, og det må vel være norgesrekord i saksbehandlingstid!  

18. april 2001 ble det invitert til anbudsbefaring på Ørnefjellsmoen. Anbudspapirer ble utlevert, og det spesielle var at det fremdeles lå snø på hele området så befaringen måtte foregå med snøscooter !!! Likevel var det tre firmaer som leverte inn pris på bygging av banen.  8. mai 2001 ble det gjort avtale med Nomeland Anleggsmaskiner AS, som dermed kunne planlegge oppstart med bygging av Ørnefjell Golfbane. Dette arbeidet startet i juni 2001. I hele byggeprosessen var det et godt samarbeid mellom Hovden Golfklubb og entreprenør.  I september 2002 var banen så pass klar at banen kunne prøvespilles, men kun for lokale spillere. Det var påbudt å bruke en liten utslagsmatte når en slo på fairway så en ikke skulle ødelegge gresset. Fra juni 2003 var banen åpen for allment spill, selv om banen ikke enda var slopet.

16.august 2003 ble banen slopet og godkjent for handicapregulerende spill.

6. september 2003 ble banen offisielt åpnet.

Det ble etter hvert gradvis økende interesse for golf, også fra nabokommuner og hytte-eiere. Reiselivsnæringen fikk også et nytt aktivitetstilbud sommertid. Etablering av tre brakker til et enkelt klubbhus/proshop fungerte også bra, og da Hovden Skisenter skulle bygge nytt kafeteriabygg og det gamle elementbygget rives, ble disse elementene overtatt av Hovden Golfklubb og satt opp som et praktisk og bra garasjebygg/verksted.

Vinteren 2005/2006 var imidlertid hard og ødeleggende for Ørnefjell Golfbane, og våren 2006 var det isbrann og dødt gress over hele banen, både fairways og greener. Alt ble resådd, men det var vanskelig og tok lang tid å få god vekst i gresset, spesielt på greenene, 725 moh.

Styret og årsmøtet bestemt seg for å investere i kunstgress på alle greener som den første banen i Norge.

I juni 2007 ble det lagt kunstgress på alle 9 greenene pluss en øvingsgreen. Firmaet Kringsjå golf v/Hans Løveid var leverandør, og i løpet av 14 dager i juni 2007 ble dette gjort. Medlemmene stilte opp og det ble utført 1200 dugnadstimer i den perioden.

Våren 2019 ble det foretatt en ytterligere oppgradering av banen. Det hadde tidligere blitt laget doble matte-utslagsteder til hvert hull slik at en hadde to litt ulike 9 hull sløyfer ved å spille en 18 hulls runde. Våren 2019 ble det på alle disse utslagstedene lagt nytt kunstgress slik at spilleren kan pegge opp ballen slik en selv ønsker.

Hovden Golfklubb er en klubb med stort dugnadsengasjement og en sunn og fornuftig økonomi, og ingen gjeld å betjene pr 31.12.23.


Del på Facebook
Del på Twitter